Pressmeddelande

Start för Kopparstadens andra klimatsmarta byggprojekt i Surbrunnshagen

Juni 2022 flyttade Kopparstadens första hyresgäster in till det nya bostadsområdet Surbrunnshagen i Falun. Med osäkra tider och ökade kostnader till trots, står det nu klart att ytterligare 129 hyreslägenheter ska byggas.

Kopparstaden har rustat sina 129 skyddsrum

Under 2023 har Kopparstaden AB satsat stort på att inventera och rusta samtliga 129 skyddsrum som hör till bolagets totala fastighetsbestånd. Sammanlagt rymmer de cirka 11 800 personer och har uppdaterats med den utrustning som MSB kräver att fastighetsägaren ska tillhandahålla.

Kopparstadens hyresförhandling för 2024 och 2025

Inför varje årsskifte förhandlar Kopparstaden med Hyresgästföreningen om kommande hyreshöjning. Den turbulenta omvärlden har inneburit ett ansträngt ekonomiskt läge för både bostadsbolag och hyresgäster. Med hänsyn taget till det har parterna förhandlat fram en överenskommelse gällande hyreshöjning för både 2024 och 2025, ett så kallat två-årsavtal.

Cykellekplatsen tillbaka, den här gången i Pilparken

Efter fjolårets succé är Centrala Stadsrum och Kopparstaden glada att kunna delge att cykellekplatsen åter kommer att sättas upp för att sprida rörelseglädje till Falubor och besökare samt befästa Falun som en cykelstad. Den här gången blir cykellekplatsen stationerad i Pilparken, Myntgatan 18 i Falun, mitt emot den nya å-bryggan.