Återkoppling hyresgästenkät

På den här sidan kan du läsa om resultatet av den senaste hyresgästenkäten som genomfördes vid tre tillfällen under 2022.

Svaren som kommer in från enkäten väger tungt i vårt utvecklingsarbete, en möjlighet för dig till boinflytande. Hyresgästenkäten är en viktig kanal för dig som vill göra skillnad, och ett ovärderligt verktyg för oss i vårt arbete med att öka kundnöjdheten för dig som bor hos oss.

Ett stort tack till alla er som är med och bidrar till Boinflytande och på så sätt gör skillnad för dig och dina grannar!

Nedan kan du läsa resultatet av enkäten och vilka som är de prioriterade åtgärderna för den här omgången.

Prioriterade åtgärder

Efter varje genomförd enkät läser vi igenom och sammanställer alla svar. Vi kontaktar även de hyresgäster som önskar få återkoppling i, eller diskutera, en sakfråga. På detta sätt får vi fram vad du som hyresgäst önskar få förbättrat, utvecklat eller förändrat.

I kommentarerna kan vi utläsa att flera hyresgäster anser att städningen i gemensamma utrymmen (framförallt trapphus) kan bli bättre. Flera önskar även att vi ser över renoveringen av lägenheterna. Detta är liknande resultat som vi fått vid tidgare enkäter under året.

Detta har vi tagit till oss och följande är vad vi kommer fortsätta prioritera framöver.

Rena trapphus
Vi samarbetar med städfirman RH Städ för att bli ännu bättre och göra så att du som hyresgäst trivs och känner dig trygg i huset du bor i. Tillsammans med dem ska vi bli bättre på att följa upp och säkerställa att städningen blir ordentligt utförd. Vi ser även över våra rutiner gällande storstädning av trapphus och tvättstugor.

person håller i mobiltelefon
person håller i mobiltelefon

Renovering
En av de saker ni önskar från oss är att vi blir tydligare med vad som gäller kring renovering. Hur går det till? Vilka möjligheter finns för dig som hyresgäst gällande renovering och hur går man tillväga om man vill renovera själv eller få renoverat? Det är frågor vi kommer utveckla både vad gäller kommunikation och
i den faktiska renoveringsprocessen. Exempelvis kommer vi under februari 2023 göra ett specialutskick till ett par områden där hyresgäster är berättigade till renovering enligt de rutiner vi har. Då får man information om hur man går tillväga för att få sin lägenhet renoverad.

Relaterade länkar

  • Läs mer om Kopparstaden
  • Se öppettider i vår Bobutik
  • Kontakta kundcenter