Pressmeddelande

Kopparstaden tecknar avtal om markköp med Klövern