Välkommen att lämna anbud

I våra upphandlingar vill vi att företag i alla storlekar känner sig välkomna. Vi strävar efter att skapa en sund konkurrens och bra förutsättningar för att så många leverantörer som möjligt ska kunna delta. Vi annonserar ut alla upphandlingar, även direktupphandlingar.

Kopparstaden köper varje år in varor, tjänster och entreprenader för cirka 300 miljoner kronor. Många inköp som sker under året görs från våra befintliga ramavtal men vi genomför även cirka 25–40 upphandlingar om året, exempelvis renoveringar och nya ramavtal.

Som allmännyttigt bolag styrs alla våra inköp av Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen gäller för upphandlingar av byggentreprenader, varor och tjänster samt koncessioner. Detta innebär att det finns upphandlingsregler som Kopparstaden följer. Inför en upphandling försöker vi alltid ha kontakt med marknaden i god tid, för att fånga upp vad som är viktigt, få insikter om vad som är på gång i framtiden och för att kunna ställa rimliga och relevanta krav. Vi vill helt enkelt vara en god beställare.

Kontakta inköpsansvarig

Åsa Lindström

Inköpsansvarig

023-458 90
asa.lindstrom@kopparstaden.se

Relaterade länkar

  • Lagen om offentlig upphandling