Tillgänglighet på kopparstaden.se

Kopparstaden AB står bakom den här webbplatsen kopparstaden.se. Vår ambition är att denna webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. Den här texten beskriver hur kopparstaden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängligt är kopparstaden.se?

Kopparstaden.se är till stor del tillgänglighetsanpassad. Men det finns delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga, vi är medvetna om dessa och jobbar kontinuerligt för att åtgärda dem.

Kända brister

  • Marknadssystemet och Mina sidor är inte granskade eller designade enligt kraven för tillgänglighet
  • Det kan finnas PDF-filer som inte är tillgänglighetsanpassade
  • En del filmer saknar textning- och/eller syntolkning.
  • Kartor som ej används för navigering kan sakna textalternativ.
  • Bostadsväljare

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Kontakta oss om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav på tillgänglighet.

Kontaktuppgifter

Du skicka epost till oss på kommunikation@kopparstaden.se. Du kan också ringa oss på 023-458 00.

Metod för att säkerhetsställa en tillgänglig webbplats

Under designarbetet med kopparstaden.se säkerställdes tillgänglighetskraven genom granskning av tredje part. Under utvecklings- och innehållsarbetet har säkerställande framför allt utförts genom självuppskattning. Vi har för avsikt att under 2021 göra en granskning från extern part även av den färdigutvecklade webbplatsen.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

 

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Klicka här för att läsa mer om cookies. Jag accepterar cookies