Lisbets väg 1

Installation av fjärrvärmeledning och takbyte på Lisbets väg 1AB, 1CD, 1EF, 1GH, 1IK och 1LM i Bjursås.

Projektledare: Mats Krüger
Tidsplan: Pågående. Beräknas vara färdigställt vintern 2024/2025.

Kontakta ansvarig projektledare

Mats Krüger

Byggprojektledare

023-458 87
mats.kruger@kopparstaden.se