Vallmansgatan 1 (Björken)

Byte av ventilationsaggregat på Vallmansgatan 1, Björken.

Bland annat ska vi byta ut ventilationsaggregatet som är basen för hela byggnadens ventilationssystem och är placerat på vindsplanet. Anledningen är att förbättra och energieffektivisera ventilationssystemet.

En del arbeten kommer göras inne i lägenheterna. Till exempel byta spiskåpa och ventilationsdon i badrum samt kontrollera och rengöra ventilationen vid fönster.

Vi kommer också göra åtgärder i kök, matsal och hemtjänstens lokal, samt åtgärda värmefläkten i entrén för att få bort kalldrag.

Projektledare: Tony Engström
Tidsplan: Påbörjas i januari 2024. Beräknas vara färdigställt i april 2024.

Kontakta ansvarig projektledare

Tony Engström

Projektledare drift och energi

023-458 93
tony.engstrom@kopparstaden.se