Pressmeddelande

Kopparstadens hyresförhandling för 2024 och 2025

Inför varje årsskifte förhandlar Kopparstaden med Hyresgästföreningen om kommande hyreshöjning. Den turbulenta omvärlden har inneburit ett ansträngt ekonomiskt läge för både bostadsbolag och hyresgäster. Med hänsyn taget till det har parterna förhandlat fram en överenskommelse gällande hyreshöjning för både 2024 och 2025, ett så kallat två-årsavtal.