Våra sponsringsnivåer

Nivå 1 – utför ett uppdrag

Här handlar det om att hjälpa till med ett konkret uppdrag eller en enklare aktivitet som äger rum vid en given tidpunkt, exempelvis att dela ut vår kundtidning Bo eller grilla korv vid en kundaktivitet.

Föreningen bidrar med

 • Arbetsinsats under begränsad och angiven tid.

Kopparstaden bidrar med

 • Ersättning i form av pengar.

Nivå 2 – skapa en aktivitet i befintligt event

Här planerar Kopparstaden ett evenemang och håller i planeringen. Föreningen bidrar med att skapa en aktivitet i programmet som ger en bra upplevelse för hyresgästen. Det kan vara en invigning av en ny fotbollsplan, där föreningens medlemmar spelar fotboll med hyresgästerna i området.

Föreningen bidrar med

 • Kunskap, idéer, engagemang
  och närvaro vid aktiviteten.

Kopparstaden bidrar med

 • Ansvarar för eventet och anger plats.
 • Projektledning med planering, genomförande, utvärdering.
 • Ersättning i form av pengar.

Nivå 3 – föreningen ansvarar för hela aktiviteten

Här planerar föreningen och Kopparstaden aktiviteter som sedan föreningen ansvarar för och genomför fullt ut. Förslag på enskilt evenemang eller återkommande aktiviteter kan komma från såväl föreningen som Kopparstaden. Exempel på återkommande aktiviteter är våra populära aktivitetsledare som finns i våra bostadsområden under sommarlovet. Exempel på enstaka aktivitet är motionslopp som erbjuds alla hyresgäster.

Föreningen bidrar med

 • Kunskap, idéer, engagemang
  och närvaro vid aktiviteten.
 • Projektledning med planering, genomförande, utvärdering.
 • De arbetsinsatser som evenemanget kräver.

Kopparstaden bidrar med

 • Plats för aktivitet.
 • Rådgivning och stöttning.
 • Ersättning i form av pengar.

Förutsättningar

Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Falu kommun utan vinstsyfte, samt vara politiskt och religiöst oberoende. Föreningen ska också arbeta för jämlikhet, allas lika värde, laglighet samt alkohol- och drogfrihet.

Aktiviteter – nivå 2 och 3

Aktiviteten ska vara öppen för alla våra hyresgäster och ta hänsyn till jämlikhet och allas lika värde. Aktiviteten ska vara alkohol- och drogfri och och följa lagar och regler. Vald tidpunkt ska ta hänsyn till hyresgästernas förutsättningar. Aktiviteten ska vara kostnadsfri för deltagare utan krav på medlemskap i någon förening. I undantagsfall kan en lägre avgift för deltagande tas ut i nivå 3.

Återrapportering

Föreningen ska återrapportera till Kopparstaden inom två veckor efter utförd aktivitet och skicka till sponsringsansokan@kopparstaden.se. Rapporten ska innehålla information om hur aktiviteten gick. Till exempel hur många som kom, ålder, kön, vad som var bra och som vad kunde ha gjorts bättre.

Innehåll för ansökan

 1. Kort beskrivning av föreningen; typ av verksamhet, antal medlemmar,
  värdegrund med mera.
 2. Vilket nivå av samarbete ni är intresserade av.
 3. Vid nivå 2 och 3; ange idéer för typ av aktivitet.
 4. Ange datum då ni tänker er aktiviteten.
 5. Uppskatta hur många hyresgäster ni når med föreslagen aktivitet.
 6. Ange vilken summa pengar ni önskar få i bidrag till er förening.
 7. Kontaktuppgifter.
 • Formulär för ansökan om sponsringssamarbete

Kopparstadens hantering av ansökan

När vi bedömer föreningens ansökan tittar vi på:

 • Att föreningen lever upp till våra krav.
 • Att aktiviteten bidrar till Kopparstadens mål.
 • Antal hyresgäster som beräknas delta.
 • Att aktiviteten är ett bra komplement till andra aktiviteter.
 • Att önskad ersättning är realistisk i förhållande till erbjuden aktivitet.

Avslag kan bygga på att ovanstående punkter inte uppfylls eller att det saknas utrymme i budget. Vår ambition är att meddela föreningen vår beslut inom två veckor. Vid samarbete kommer avtal att tecknas.

Kontakta sponsringansvarig

Anette Mååg

Sponsringsansvarig

023-458 48
sponsringsansokan@kopparstaden.se