Personuppgiftshantering (GDPR)

En flicka rider på en mans axlar.

Det är viktigt för oss på Kopparstaden att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför måna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR), vars syfte är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Läs mer om GDPR, dataskyddsförordningen på IMY:s webbplats.

Vi hanterar dina personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört.

Vi använder oss även av webbanalysverktyg som samlar in data om hur våra besökare använder webbplatsen. Den insamlade datan ger oss insikter om hur vi bör förbättra och vidareutveckla webbplatsen för bästa möjliga användarnytta.

För att veta mer om hur Kopparstaden hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer information i de olika rubrikerna nedan.

Uppdatering av denna information

Kopparstaden gör löpande ändringar i denna information.
Senast uppdaterad 2024-03-26.

Relaterade länkar

  • Kontakta oss för att veta mer om hantering av personuppgifter