Personuppgiftshantering (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft som lag i Sverige den 25 maj 2018. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Syfte

Dataskyddsförordningen skyddar dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär bland annat att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna.

Personuppgifter hos Kopparstaden

De personuppgifter som du lämnar till oss på Kopparstaden i samband med att du söker bostad, förråd p-plats eller lokal, och senare tecknar hyresavtal, kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, felanmälan, information till dig som hyresgäst och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtats under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag och organisationer som vi samarbetar med i vår förvaltning, till exempel till företag som utför tjänster i vårt fastighetsbestånd.

Behandlingen är reglerad i ett särskilt upprättat avtal som innebär att behandling av dina personuppgifter är tillåten enbart enligt instruktioner från Kopparstaden. För att veta vilka samarbetspartners vi har, kontakta Kundcenter.

Kopparstaden behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, systemtester, säkerhets-, marknads-, leverantörs- och kundanalyser. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, leverantörer, intressenter och andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för kundundersökningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden. Kopparstaden behandlar online identifikatorer som IP-/ MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via cookies.

Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Personuppgiftsansvarig är Kopparstaden AB, Box 1985 79119 Falun, tel. 023-458 00 e-post: gdpr@kopparstaden.se

Uppdatering av denna information

Kopparstaden gör löpande ändringar i denna information. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna sida.

Relaterade länkar

  • Kontakta Kundcenter

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Kontakt

023 – 458 00

Övriga kontakter

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

 

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Klicka här för att läsa mer om cookies. Jag accepterar cookies