Hedvägen 17 och 19

Ett flerbostadshus i två våningar med röd-orange tegelfasad. Entrépanel i blå träpanel.

Rotrenovering av Hedvägen 17 och 19 (36 lägenheter).

Färdigställdes vid årsskiftet 2020/2021.