Bostadsgaranti för Dalarnas högskolestudenter  


Studentbostaden student27

Kopparstaden och Tunabyggen har i samverkan med Högskolan Dalarna, Dalarnas studentkår, samt Borlänge och Falu kommuner slutit avtal om en bostadsgaranti för studenterna vid terminsstart. På tisdagen signerade Susanna Karlevill avtalet på Campus i Falun tillsammans med övriga samverkansparter.

Bostadsgarantin är ett resultat av samverkan mellan parterna i samverkansgruppen Student Dalarna, som bildades 2017 när det rådde bostadsbrist för studenter i Falun och Borlänge kommun.

Syftet med bostadsgarantin är att erbjuda studenter tillgång till en bostad även när utbudet av studentbostäder är begränsat. Det skapar trygghet för studenterna inför terminsstart och en attraktiv studieort.

För vår del handlar det om att kunna bidra till att ge fler studenter bra förutsättningar för lyckade studieresultat, vilket vi vet att en trygg boendesituation innebär, säger Susanna Karlevill vd på Kopparstaden.

En viktig del av vårt uppdrag som Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag är att bidra till ökad tillväxt och god kompetensförsörjning genom att erbjuda bostäder och en bredd av boendetyper.

Kriterier för garanterad bostad

Studenter behöver uppfylla vissa grundläggande kriterier för att vara berättigad en bostad. De måste vara registrerade i Kopparstadens och Tunabyggens bostadsköer och vara antagna till en utbildning på minst halvfart per termin på Högskolan Dalarna.

Studenter som flyttar till Falun eller Borlänge är berättigade bostadsgarantin. Även studenter som redan bor i Dalarna och har en resväg på minst en timme, enkel väg till något av högskolans campus omfattas av garantin.

Bostadsgarantin träder in när alla studentlägenheter har blivit uthyrda på Kopparstaden och Tunabyggen. Student Dalarna samverkar då för att lösa boendesituationen för studenterna.

Signering av bostadsgarantin 5 mars

Samverkansavtalet signeras tisdag 5 mars i Ljusgården på Högskolans Campus i Falun. Medverkar vid signeringen gör:

Högskolan Dalarnas vikarierande rektor Jörgen Elbe
Ordförande för Dalarnas Studentkår Johanna Strickert
Falun och Borlänge kommuners kommunalråd och kommundirektörer
Kopparstadens vd Susanna Karlevill
Tunabyggens vd Maria Bergfält

Läs mer om Bostadsgarantin på Student Dalarnas webbplats

Kontaka oss för mer information

Om Student Dalarna

Student Dalarna består av Dalarnas studentkår, Högskolan Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Tunabyggen och Kopparstaden. Gruppen arbetar gemensamt för att förbättra studenternas boendesituation och studiemiljö.

 


Uppdaterad: