När du ställer dig i vår bostadskö

När du registrerar dig i vårt kösystem (lägenheter, parkeringspplats eller förråd) behandlar vi dina personuppgifter för att administrera din ansökan.  Det gör vi med intresseavvägning som rättslig grund, det vill säga vi har ett legitimt intresse av att få behandla uppgifterna för ändamålet att administrera din ansökan samt tillhandahålla ett tillförlitligt kösystem.

Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du önskar avsluta din registrering hos oss kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

Relaterade länkar

  • Om personuppgiftshantering hos Kopparstaden
  • Kontakta oss för att veta mer om hantering av personuppgifter