Laddplats till din elbil

Som en del i vårt arbete att eftersträva ekologisk hållbarhet vill vi göra vårt yttersta för att tillgodose våra hyresgästers behov av tillgång till fordonsplats där de kan ladda sin elbil/laddhybrid.

Befintliga motorvärmaruttag konverteras för en flexibel och kostnadseffektiv lösning för laddning utomhus. Eftersom det finns ett stort antal motorvärmare i vårt bestånd kan många hyresgästers behov tillgodoses relativt snabbt och till en låg kostnad. Laddning sker då med stickproppsanslutning (även kallad Mode 2-laddning) i befintliga motorvärmarcentraler. Uttaget vid platsen har konstant strömtillförsel i uttaget och eventuell timerfunktion kopplas ur.

Önskemål om laddning i garage utreds från fall till fall. Garage som inte anses lämpliga av säkerhetsskäl är: Kransen (Vasagatan 17) och i Herrhagen. Även enskilda garage direkt under bostadshus omfattas.

Vid de garageplatser där laddning medges installeras laddboxar med typ 2-uttag.

Effekten vid laddning är i båda fallen begränsad till maximalt 2,3 KW. Det innebär att 10 timmars laddning ger energi till batteriet som motsvarar 10 mils körning.

Elanvändningen ingår i den totala hyran för platsen.

Det här gäller för dig som redan hyr parkeringsplats med motorvärmare och önskar laddplats:

  • Fyll i ansökningsformuläret här nedanför och klicka i att du önskar konvertera din befintliga parkeringsplats med motorvärmare.
  • Kopparstaden behandlar ditt önskemål och återkopplar om möjlighet finns att konvertera din befintliga parkeringsplats.

Så här gör du om du vill söka laddplats:

  • Logga in på Mina sidor för att se om någon ledig laddplats finns tillgänglig i ditt område.
  • Om du inte hittar någon laddplats enligt dina önskemål, fyll i ansökningsformuläret här nedanför.
  • Kopparstaden behandlar ditt önskemål och återkopplar via nedan angivna kontaktuppgifter.

 

Skicka in ansökan om laddplats till elbil
Fyll i ditt personnummer eller kundnummer hos Kopparstaden


Om laddplatsen (välj ett alternativ nedan) * (obligatorisk)
Om laddplatsen (välj ett alternativ nedan)


Önskad tid för tillträde (välj ett alternativ nedan) * (obligatorisk)
Önskad tid för tillträde (välj ett alternativ nedan)reCAPTCHA * (obligatorisk)