De här grundkraven behöver du uppfylla

För att få hyra lägenhet hos oss behöver du uppfylla dessa grundkrav.

 • Du ska vara myndig.
 • Du ska ha svenskt personnummer.
 • Du ska uppfylla Kopparstadens krav på godkänd inkomst.
 • Du ska uppfylla Kopparstadens krav gällande skulder och betalningsanmärkningar.
 • Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
 • Du kan enbart ha ett (1) hyresavtal åt gången. Det inkluderar även ägande av villa eller bostadsrätt.
 • Du ska ha haft god relation med Kopparstaden de senaste två åren.
 • Du ska uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.

Mer utförlig information om varje punkt ser du nedan.

Du ska vara myndig

För att få ett hyresavtal ska du ha fyllt 18 år. För gymnasieelever gäller att föräldrarna söker och tecknar hyresavtal. Gäller endast då föräldrahemmet ligger utanför pendlingsavstånd, det vill säga tio mil enkel resa. Hyresavtalet är då tidsbestämt och gäller endast under studietiden.

Du ska ha svenskt personnummer

För att söka lägenhet och skriva avtal med oss måste du ha ett svenskt personnummer.
Du kan också ställa dig i vår bostadskö om du inte har något svenskt personnummer, men då måste du kontakta vår Marknadsavdelning så hjälper de dig. Så snart du får ditt svenska personnummer kan du börja söka lägenheter hos oss. Men för att komma igång behöver du först besöka vår Bobutik för att visa upp ditt svenska id-kort.

Du ska uppfylla Kopparstadens krav på inkomst

Du ska skriftligen inkomma med intyg om nettoinkomst som är minst hyran plus normalbelopp per månad. Nettoinkomsten ska sträcka sig minst sex månader efter avtalsdatum. Normalbelopp är det belopp som Kronofogden beslutat om att man ska ha kvar efter att hyran är betald och som ska täcka dina övriga levnadskostnader.

Normalbeloppet för 2021

 • 5 016 kronor för en ensamstående vuxen.
 • 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor.
 • 2 662 kronor för barn till och med sex år.
 • 3 064 kronor för barn sju år eller äldre.

Godkända inkomster

 • Tillsvidareanställning.
 • Visstidsanställning/vikariat/tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning.
 • A-kassa – minst 180 dagar kvar att få ut a-kassa.
 • Aktivitetsersättning eller sjukersättning (förtidspension).
 • Pension eller äldreförsörjningsstöd.
 • Övriga ersättningar – graviditetsersättning, sjukersättning och handikappersättning
 • Kapitalinkomst – räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst (ej likvida medel på bankkonto).

Godtagbara bidrag

 • Bostadstillägg – för pensionärer.
 • Bostadsbidrag och underhållsstöd – för ensamstående föräldrar och ungdomar
  under 29 år.
 • Studielån och studiebidrag – för högskolestudenter.
 • Barnbidrag – för hemmavarande barn upp till 16 år.
 • Försörjningsstöd eller etableringsersättning – styrkt av Falu kommun.

Du ska uppfylla Kopparstadens krav gällande skulder och betalningsanmärkningar

Kopparstaden tar kreditupplysning på alla som blir aktuella för ett hyressavtal på lägenhet.

 • Du får inte ha någon skuld till Kopparstaden eller annan hyresvärd.
 • Du får inte ha någon oreglerad skuld eller betalningsanmärkning från de senaste
  tolv månaderna. Om du har reglerat en skuld hos Kronofogden ska kvitto på
  inbetalning visas upp innan du tackar ja på ett lägenhetserbjudande.

Om du som bostadssökande har skulder eller betalningsanmärkningar äldre än
tolv månader sker en individuell prövning. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar, ålder på dessa, storlek på skulden samt om skulden är betald.
Har du påbörjat en avbetalningsplan eller skuldsanering och bor hos oss, har du bara
möjlighet att hyra en billigare lägenhet.

Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten

Den som står på hyresavtalet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten. Kontroller görs mot folkbokföringen. För gymnasieelever där föräldrar står på avtalet görs särskild prövning.

Du ska ha en gällande hemförsäkring

Från och med avtalsdatum ska du ha en gällande hemförsäkring.

Du kan enbart ha ett hyresavtal åt gången

För att få ett nytt lägenhetsavtal hos Kopparstaden ska alla tidigare lägenhetsavtal sägas upp, det gäller även avtal hos andra hyresvärdar samt ägande av villa eller bostadsrätt.

Du ska ha haft god relation med Kopparstaden de
senaste två åren

Om du har misskött din relation med Kopparstaden under de två senaste åren nekas du att skriva avtal. Vid misskött relation spärras du dessutom från att göra intresseanmälningar på Kopparstadens lägenheter under två års tid.

Vad menas med misskött relation

 • Olovlig andrahandsuthyrning.
 • Allvarliga störningar mot andra hyresgäster.
 • Vanvård av lägenhet.
 • Hot eller våld mot Kopparstadens personal.
 • Verkställd avhysning.
 • Övergiven lägenhet.
 • Osant intygande om exempelvis inkomstuppgifter, boendereferenser med mera.

Du ska uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd

När du är aktuell för att skriva avtal ska du inkomma med goda referenser från tidigare hyresvärd. Är du redan hyresgäst hos Kopparstaden gör vi en intern kontroll av hyresinbetalningar och skötsel.

Relaterade länkar

 • Läs om vår uthyrningspolicy
 • Läs om våra uthyrningsregler

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Kontakt

023 – 458 00

Övriga kontakter

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

 

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Klicka här för att läsa mer om cookies. Jag accepterar cookies