Fördelar för föreningen

Fem män runt ett bord som ägnar sig åt modellbygge

Vi vill bidra till ett socialt hållbart samhälle, hyresgäster som mår bra och ett aktivt föreningsliv med brett utbud i Falu kommun.

Eftersom föreningslivet är en viktig pusselbit för människors välbefinnande ser vi det som naturligt och självklart att samarbeta med föreningarna i Falu kommun. Vi ser gärna att våra hyresgäster blir engagerade i föreningslivet. Vi vill även stötta föreningar för att minska onödig konsumtion, det vill säga köp av produkter som föreningar säljer för att tjäna pengar.

Vår årliga budget för sponsorsamarbeten är cirka 500 000 kr.

Varför samarbeta med Kopparstaden?

Att samarbeta med Kopparstaden ger föreningen möjlighet att:

  • Bidra till ett mer välmående Falu kommun.
  • Marknadsföra föreningens verksamhet till Kopparstadens hyresgäster.
  • Stärka föreningens varumärke hos andra sponsorer.
  • Stärka föreningens ekonomi.
  • Bidra till ekologisk och social hållbarhet.