Att hyra ut i andra hand

Om du inte ska bo i din bostad under en begränsad tid har du rätt att hyra ut lägenheten i andra hand.

Du behöver ha ett tillstånd av oss för att hyra ut i andra hand. Tillståndet är alltid tidsbegränsat till max ett år. För mer information och tillstånd, kontakta andrahandsuthyrning@kopparstaden.se.

Din ansökan ska lämnas in minst två veckor före dess att du önskar hyra ut din bostad. Ansökan måste vara komplett när du lämnar in den. Det betyder att du ska lämna in din ansökan tillsammans med en kopia på ditt nya anställningsintyg/studieintyg som bekräftar flytt till annan ort, samt boendereferens från den du önskar hyra ut till. Om detta saknas kommer din ansökan att avslås och du måste återkomma med en helt ny ansökan.

Godkända skäl för ansökan

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort (ej pendlingsbart avstånd) eller i annat land.
  • Provbo sambo (upp till sex månader).
  • Ålder eller sjukdom.
  • Andra beaktansvärda skäl.

Andrahandshyresgästen måste godkännas av Kopparstaden. Ansökan om andrahandsuthyrning görs via den här blanketten Pdf, 596.9 kB.. Du kan också hämta den i vår Bobutik. Ansökan beviljas normalt för sex månader eller max ett år.

Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att inga störningar sker.

Första- och andrahandshyresgästen bör upprätta ett hyresavtal sinsemellan, läs mer på Hyresgästforeningen. Som andrahandshyresgäst kan du aldrig överta hyresavtalet.

Påkommen olovlig andrahandsuthyrning kan leda till vräkning/avhysning och klassas som en misskött relation med Kopparstaden, vilket leder till att du inte har möjlighet att få en lägenhet hos oss de kommande två åren. Regelbundna kontroller utförs.

Relaterade länkar

  • Ladda ner formulär för andrahandsuthyrning
  • Läs vår uthyrningspolicy
  • Information om andrahandsuthyrning på Hyresgästföreningen