Hyresgästtidningen BO

Hyresgästtidningen Bo skickas ut till alla Kopparstadens hyresgäster två gånger om året.
Tidigare år har den tryckts upp i fyra och tre volymer per år. Tidningen är kostnadsfri och innehåller artiklar, reportage och nyheter kopplade till ditt boende hos Kopparstaden. Tidigare nummer hittar du här. Trevlig läsning!

Senaste numret

  • Kopparstaden 75 år 1947-2022
  • Händelserna, bostäderna, männniskorna och trenderna
Omslag för Tidningen BO Nummer 2 2020

Läs tidigare nummer