Byte av studentlägenhet

För dig som tecknar ett nytt avtal inom Kopparstaden gäller följande:

När det finns möjlighet kan våra hyresgäster byta lägenheter med varandra. När du hyr en studentlägenhet kan du i så fall endast byta till en annan studentlägenhet. Om du byter till en annan studentlägenhet inom Kopparstaden gäller två månaders uppsägningstid. Det innebär att om du väljer att ta en lägenhet som är ledig tidigare än inom de två månaderna du har i uppsägningstid betalar du båda lägenheternas hyror under den överlappande perioden. Innan du kan skriva under det nya avtalet gör vi en besiktning av din nuvarande lägenhet. Eventuella skador eller brister ska vara reglerade inom sju dagar för att inte avtalet på den nya lägenheten ska erbjudas annan sökande.

Relaterade länkar

  • Gör en felanmälan
  • Sök lediga studentlägenheter