Högre krav på hållbarhet i upphandlingar

Kopparstaden köper varje år in varor, tjänster och entreprenader för cirka 300 miljoner kronor. Många inköp som sker under året görs från befintliga ramavtal och cirka 25–40 upphandlingar genomförs under ett år. Det som är nytt sedan ett år tillbaka är att det numer finns ett hållbarhetsperspektiv, där Kopparstaden ställer grundläggande krav som leverantören ska uppfylla men också väger in leverantörens eget hållbarhetsarbete vid utvärdering av anbud. Kort och gott handlar det om en gemensam strävan att minska det gemensamma klimatavtrycket och klättra högre upp i avfallstrappan.

Tre nivåer för utvärdering

  • Nivå ett är en grundläggande nivå där leverantören har system för strukturerat miljöarbete och där produkterna ska ha relevant miljömärkning. Den här nivån klarar den flesta företag idag.
  • I nivå två förväntas ett mer aktivt arbete med att utmana och minska klimatavtrycket. Det kan handla om att leverantören använder fordon med fossilfria drivmedel, minskar klimatavtrycket i den egna produktionen eller har ökade krav på avfallshantering och återbruk.
  • I den tredje nivån ligger fokus på att leverantören mycket aktivt utmanar och minskar klimatavtrycket. Det kan innebära att samtliga fordon drivs med fossilfria drivmedel och att miljökraven på den egna produktionen är omfattande.

– Det handlar om att vi vill utvecklas tillsammans med våra leverantörer. Vi gör omvärldsbevakningar och tittar hur långt olika branscher kommit i sitt hållbarhetsarbete för att kunna ställa relevanta krav. Vi tar också ställning till vad vi är villiga att betala extra för. Vi har jobbat med den här utvärderingen i drygt ett år och vi ser effekter, framför allt inom transporter som ingår i många av våra upphandlade tjänster. Andelen fossilfria fordon som rullar på våra uppdrag är betydligt fler än tidigare, säger Åsa Lindström, inköpsansvarig på Kopparstaden.

– Just nu tittar vi på hur man kan bygga och renovera på bästa hållbara sätt. Det är många aspekter att beakta. På sikt hoppas vi att alla våra leverantörer inom bygg hamnar på nivå tre, säger Åsa.

Social hållbarhet

Det finns också tre kriterier för social hållbarhet som utvärderas. Syftet är att tillsammans bidra till ökad sysselsättning genom att verka för att anställa eller erbjuda praktikplats till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– I den första nivån ställs krav om schyssta arbetsvillkor och att företaget tar in lärlingar, medan nivå två handlar om att även verka för att anställa eller erbjuda praktikplats till minst en person som står långt från arbetsmarknaden. Här kan man även behöva medverka till utbildning av nya yrkesarbetande genom aktiv samverkan med skolor och Arbetsförmedlingen. I den sista nivån råder krav på praktikplats eller anställning av person som står långt från arbetsmarknaden. Vi har de senaste åren bidragit till att minst 7 personer kommit ut på arbetsmarknaden som lärling, praktikant eller anställd, avslutar Åsa.

Kontakta inköpsansvarig

Åsa Lindström

Inköpsansvarig

023-458 90
asa.lindstrom@kopparstaden.se