Tips för att lämna anbud

Vi strävar efter att göra upphandlingarna enkla och informativa. Men så klart kan frågor uppstå och vi svarar gärna på dina frågor. Hur det går till framgår av anbudsunderlaget. Här följer några tips som kan komma till nytta.

  • Läs upphandlingssunderlaget i god tid så du hinner med att ställa frågor. Ta del av kompletteringar samt frågor och svar som kommer under anbudstiden.
  • Kontrollera att företaget uppfyller våra ställda krav.
  • Ställ frågor på allt som känns oklart och återkoppla om du upplever brister i upphandlingsunderlaget. Det kan vara något vi inte haft kännedom om eller som vi har missat. Hjälps vi åt minimerar vi risken för att ställa felaktiga krav.
  • Notera viktiga datum som sista datum för att lämna in anbudet och sista dag för att ställa frågor.
  • Behöver du förlängd anbudstid, ansök om detta i god tid och inte sista dagarna före anbudstidens utgång. Vi accepterar ofta en begäran om förlängning om skälet är motiverat.
  • Underteckna anbudet av behörig firmatecknare.
  • Lämna anbudet senast sista inlämningsdag, vi tar inte hänsyn till ett anbud som kommit in för sent.