Sponsringspolicy

Syfte och mål

Kopparstaden vill bidra till det goda samhället för våra hyresgäster och för Falu kommun samt kontinuerligt arbeta för att stärka Kopparstadens varumärke. Ett sätt att göra det är genom sponsring av aktiviteter kopplat till de tre områdena rörelse, kunskap och kultur. Sponsringen ska till största delen komma våra hyresgäster till godo och främja föreningslivet i Falu kommun.

Grundläggande principer för sponsring

  • Sponsring ska ske i samklang med vår hållbarhetspolicy.
  • Aktiviteten ska vara öppen för våra hyresgäster och främst rikta sig till barn och ungdomar, samt äldre hyresgäster.
  • Över tid ska det vara balans mellan de tre olika områdena hälsa/välmående, kultur och kompetens.
  • Primärt ska sponsorstöd avse verksamheter som bedrivs i Falu kommun. I undantagsfall kan sponsring ske på region- eller länsnivå om dessa insatser, direkt eller indirekt, kan bedömas ha positiv betydelse för Kopparstaden eller Falun.
  • Viss form av sponsring kan vara rent varumärkesbyggande och inte kopplad till en hyresgästaktivitet.

Ekonomiska ramar

Presidiet beslutar om sponsringsavtal som ska tecknas med ett innehåll av en summa som överstiger eller motsvarar ett prisbasbelopp. Avtal under ett prisbasbelopp beslutas av marknads- eller uthyrningschef samt förvaltningschef.

Årlig översyn av sponsring

Vid styrelsens första sammanträde för året presenteras en sammanställning av de sponsorsåtaganden som Kopparstaden har haft föregående år. Här presenteras även planerade justeringar framåt.

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Kontakt

023 – 458 00

Övriga kontakter

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

 

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Klicka här för att läsa mer om cookies. Jag accepterar cookies