Pressmeddelande

Kopparstaden säljer attraktiva byggrätter

I området Surbrunnshagen, någon kilometer från Falu centrum, erbjuder Kopparstaden två byggrätter till försäljning där det finns möjlighet att bygga 18 radhus.

Smart fart i ny kostym

Smart fart, Kopparstadens projekt där man återvinner gamla, uttjänta cyklar, startade sommaren 2015. Falu kommun var fram till slutet av 2016 en samarbetspart där man genom Rådet för hållbar utveckling sköt till medel för att få projektet att lyfta.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB köper 158 lägenheter i Falun av Kopparstaden

Den tidigare aviserade försäljningen gällande Kopparstadens fastigheter på Vallvägen 1-6 (Hosjö) samt Bruksgatan 2-4 och Stationsvägen 22 (Korsnäs) har slutförts då avtal ingåtts med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB).