Pressmeddelande

Kopparstaden och SBB i nytt samarbete: Kopparstaden köper byggrätt på Born

Kopparstaden har köpt en byggrätt på Born i Falun på 4 700 kvm BTA, motsvarande ca 40 lägenheter, i ett av Faluns mest attraktiva lägen. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) som idag är en betydande fastighetsägare i Dalarna efter en rad förvärv de senaste åren.

Samarbete gör det enklare för Dalastudenter att hitta boende

Kopparstaden, Tunabyggen, Dalarnas studentkår, Högskolan Dalarna, Falu Kommun och Borlänge Kommun har tillsammans under året etablerat en bostadsstyrgrupp. Bostadsstyrgruppen har till uppgift att samarbeta för att skapa förutsättningar för studenter vid Högskolan Dalarna att hitta boende.

Tillsammans med hyresgästerna utvecklar Kopparstaden nedre Norslund

Nedre Norslund är ett levande bostadsområde i Falun där det bor många barn och ungdomar. Det är ett segregerat område där vi på Kopparstaden arbetar för att minska utanförskapet och skapar möjligheter till gemenskap och rörelse. Många står utanför föreningslivet och därför samarbetar vi med lokala föreningar som regelbundet finns i området för att barn i olika åldrar och kön ska få träffas och röra på sig tillsammans.