Vi bygger om och vi bygger nytt

Byggjobbare som sågar i stål på ett tak

Varje år bygger vi cirka 70 nya lägenheter. Utöver det ser vi till att förvalta våra fastigheter på bästa sätt. Varje år återinvesterar vi i våra fastigheter med en underhållsbudget på cirka 170 mkr.

Kontinuerligt underhåll

Med fastigheter både centralt och på landsbygden pågår det ständigt ROT-arbeten. Det innefattar allt från elsaneringar, ventilationskontroller, stambyten till fasadmålningar och takbyten. Faktum är att vi gör cirka etthundra stambyten under ett år. Vi gör även en hel del förädlingsprojekt, där lokaler som inte längre tjänar sitt behov byggs om till lägenheter. Kopparstaden har en viktig roll i att bidra till ett attraktivt Falun. När vi planerar för att bygga nytt finns alltid hållbarhetsperspektiven med. Det ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Det vi planerar idag ska människor bo i och ha glädje av i många år.

Processen vid nybyggnation

I varje nybyggnadsprojekt följer vi vår byggprocess som inleds med ett internt visionsarbete. Vi behöver tänka i flera generationer och ta hänsyn till människors levnadsvanor, infrastruktur och ny teknik inom hållbart byggande. Den vision vi formar för ett område landas i en programhandling som vi tar fram tillsammans med en arkitekt. Det blir flera skisser som bearbetas innan vi går vidare. Det i sin tur leder vidare till projektering.

När vi upphandlar entreprenad så utgår vi från projektet och väljer antingen utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Den entreprenör som uppfyller alla krav och lämnar det förmånligaste anbudet får uppdraget att bygga.

Det som är viktigt att veta är att vi har vissa kontrollpunkter i byggprocessen, vilket gör att det kan ta stopp i processen, kanske måste något omarbetas på grund av nya förutsättningar eller så visar det sig att projektet inte går att genomföra utifrån våra krav och önskemål.

Dags att välkomna hyresgäster

I god tid innan inflyttningsdatum offentliggör vi nyproduktionen genom ett pressmeddelande och en presentation här på webbsidan, där vi visar information och fakta om lägenheterna, inflyttning och hyresnivåer.

Senast sex månader innan inflytt släpper vi lägenheterna för allmänheten och de som vill kan anmäla intresse via webben. Nu är hyrorna satta, planritningar finns på alla lägenheter, tillvalsmöjligheter och säljmaterial är klart. När det är 1,5 månad kvar till inflyttning får alla nya hyresgäster praktisk information inför flytten.

Våra hyresgäster flyttar in och vår förvaltningsorganisation tar över de nybyggda husen. Så har Falun fått en ny, smart fastighet!

Visualisering av de olika stegen i Kopparstadens byggprocess

ROT - Reparation, ombyggnad, tillbyggnad

Just nu pågår en hel del ROT-projekt. Här kan du se status för de olika projekten.

Status nyproduktioner

Vi följer en given process för nyproduktion. Här kan du läsa mer om var våra projekt befinner sig.

Tidigare projekt

Här kan du se exempel på tidigare nyproduktioner och genomförda ROT-projekt.

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Kontakt

023 – 458 00

Övriga kontakter

Postadress

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun

Besöksadress

Bobutiken

Stigaregatan 3B

791 71 Falun

Våra öppettider

Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Vårt uppdrag är att skapa ett brett utbud av lägenheter inom Falu kommun samt bidra till tillväxt och det hållbara samhället.

 

Vi är cirka 115 medarbetare och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar 6130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för ett brett utbud vad gäller standrard, hyra och läge. Alla lägenheter är hyresrätter, vilket betyder att du slipper kontantinsats.

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Klicka här för att läsa mer om cookies. Jag accepterar cookies