Byta lägenhet

Har du ett förstahandskontrakt hos oss kan du byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt.

När du hittat någon du vill byta bostad med fyller du i en blankett som du lämnar in i vår Bobutik. Blanketten laddar du ner längre ner på sidan.

Vad krävs för att få byta lägenhet?

Förutsättningen för ett lägenhetsbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan bostaden/bostäderna sägas upp enligt hyreslagen § 42. Om du är hyresgäst hos Kopparstaden ska du ha bott i din lägenhet i minst tolv månader för att få ansöka om byte.

Du ska också anses ha beaktansvärda skäl för bytet, till exempel:

 • Din familj har blivit större eller mindre och behöver mer eller mindre utrymme.
 • Din ekonomi har förändrats.
 • Du eller någon annan i familjen har fått fast arbete på annan ort.
 • Du ska studera på annan ort.

Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av båda parter och komplett när den lämnas in. Den som byter till ett dyrare boende hos Kopparstaden, ska lämna sina inkomstuppgifter och uppfylla kraven enligt våra uthyrningsregler. Blanketten med bilagor ska lämnas in minst tre månader före det månadsskifte då bytet planeras äga rum.

Vad händer när min ansökan är inlämnad?

 • Vi meddelar inom två veckor om ansökan kan godkännas.
 • Besiktning bokas för den eller de som har kontrakt hos Kopparstaden.
 • Besiktning genomförs. Vid eventuell skada i lägenheten stoppas bytet.
 • Vid godkänd besiktning kallas ni till kontraktsskrivning i Bobutiken.
 • Inget byte får ske innan det nya avtalet börjar gälla.

Bilplats följer inte automatiskt med vid byten av lägenhetskontrakt men du kan ansöka om det.

De köpoäng du har i vår kö nollställs när du byter lägenhet, men du börjar direkt samla nya poäng så länge du håller dig aktiv i kön.

Relaterade länkar

 • Ladda ner blankett för lägenhetsbyte
 • Logga in på Mina sidor
 • Läs mer om lägenhetsbyte
 • Hyresgästföreningen om lägenhetsbyte