Information angående kommande renovering och inventering

Sidan senast uppdaterad

Sommaren 2024 är det planerat att vi ska påbörja en renovering på Seminariegatan 61-67. Renoveringen omfattar i grova drag nya rör för avlopp och vatten, ny el, nya kök och nytt badrum. För att vi ska få reda på en mer exakt omfattning behöver vi inventera din lägenhet.

Inventeringen utförs av Kopparstaden tillsammans med våra konsulter och är viktig för att utreda skicket i lägenheten, samt för att se hur verkligheten stämmer överens med ritningarna. Inventeringen tillsammans med kommande projektering kommer att ge oss en väldigt bra bild över omfattningen och ge oss mindre överraskningar när projektet väl startar.

Inventering 20-21 februari 2023

Tider för inventering

  • Seminariegatan 61-63: 20 februari, klockan 08.00-16.00
  • Seminariegatan 65-67: 21 februari, klockan 08.00-16.00.

Inventeringen uppskattas ta cirka 10–15 minuter per lägenhet. Det är svårt att ange en exakt tid för när vi kommer till varje lägenhet, därför önskar vi tillträde under hela dagen då vi kommer till ditt hus. För att underlätta arbetet är vår ambition att använda huvudnyckel.

Om du har några frågor, vill boka en ny tid för vårt besök, inte vill att vi ska använda huvudnyckel eller om du har husdjur är du välkommen att kontakta vår ombyggnadssamordnare senast 16 februari 2023.

Har du några frågor kring renoveringen i Bojsenburg? Du är troligen inte ensam om dina funderingar. Se efter om svaret på din fråga redan finns bland frågor och svar.

Kontaktpersoner

Rickard Jernberg

Ombyggnadssamordnare

023-858 75
rickard.jernberg@kopparstaden.se

Matilda Öhagen

Byggprojektledare

023-458 16
matilda.ohagen@kopparstaden.se

Relaterade länkar

  • Kontakta oss
  • Frågor och svar