Kopparstadens hyresförhandling för 2023


Lågkonjunkturen och den höga inflationen har inneburit ett ansträngt ekonomiskt läge för både bostadsbolag och hyresgäster. Nu har en överenskommelse förhandlats fram gällande hyreshöjning för 2023.

Hyrorna behöver höjas för att täcka de kostnadsökningar som sker på varor och tjänster både i Falun specifikt, men också för samhället i stort såsom byggkostnader och löner.

Det har varit många delar att ta hänsyn till i årets förhandling. Bland annat höjer Falu Energi & Vatten sina avgifter för värme, el, vatten och avfall, som vi måste ta höjd för, liksom kraftigt ökade byggkostnader. Samtidigt är vi väl medvetna om att våra hyresgäster har det tufft, med till exempel ökade elpriser och matpriser som stigit, säger Kopparstadens vd Susanna Karlevill.


Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta har på riksplan sedan i våras kommit överens om vilket underlag som ska ligga till grund för de årliga förhandlingarna. Lokalt i Falun har Kopparstaden och Hyresgästföreningen inför årets förhandling anpassat sin lokala överenskommelse till att ta hänsyn till den centrala överenskommelsen, men också för säkra att båda parter tar ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling av hyresrätten.


Hyresförhandlingen utgår från de specifikt lokala förutsättningar som gäller för oss som bolag i Falu kommun. Andra fastighetsbolag kan ha helt andra förutsättningar och därmed behov. Därför går det inte att jämföra olika hyreshöjningar mellan fastighetsbolagen, fortsätter Susanna.


Hyran som Kopparstadens hyresgäster betalar varje månad är bolagets främsta inkomstkälla och går tillbaka till hyresgästerna i form av drift, underhåll och administration.


Kopparstadens värdegrund är att vi ska vara varma, starka och kloka. Eftersom vi har den ekonomiska möjligheten och de rätta resurserna, har vi tagit extra hänsyn till våra hyresgästers ekonomiska situation i år och tagit ansvar för att landa i en långsiktigt hållbar hyreshöjning, avslutar Susanna.


För bostads- och studentlägenheter kommer hyran att höjas med 3,5 %. Lokaler och förråd med förhandlingsklausul höjs med 3 %. Den nya hyran gäller från 1 januari 2023.

Kontaka oss för mer information

Relaterade länkar

  • Mer information om hyresjusteringen 2023

Uppdaterad: