Hyresförhandling för 2023


Lågkonjunkturen och den höga inflationen har inneburit ett ansträngt ekonomiskt läge för både bostadsbolag och hyresgäster. Nu har en överenskommelse förhandlats fram gällande hyreshöjning för 2023.

För bostads- och studentlägenheter kommer hyran att höjas med 3,5 %.
Den nya hyran gäller från 1 januari 2023.

Exempel:
En hyra på 3 500 kr höjs med 122,50 kr.
En hyra på 5 000 kr höjs med 175 kr.
En hyra på 7 500 kr höjs med 262,50 kr.

  • Lokaler och förråd med förhandlingsklausul höjs med 3 %.
  • P-platser utan motorvärmare lämnas oförändrade.
  • P-platser med motorvärmare och garage/carport höjs med 11 kr per plats och månad.
  • Elbilsplatser höjs med 25 kr per plats och månad.

Hyrorna behöver höjas för att täcka de kostnadsökningar som sker på varor och tjänster. Kopparstaden har tagit extra hänsyn till hyresgästens ekonomiska situation för att landa i en långsiktigt hållbar hyreshöjning.

Hyran som Kopparstadens hyresgäster betalar varje månad är bolagets främsta inkomstkälla och går tillbaka till hyresgästerna i form av drift, underhåll och administration. Driftkostnaden kan vara värme, el, vatten, reparationer och fastighetsskötsel. Underhållskostnaden är en utgift för att bibehålla en god standard där hyresgästerna bor. Det kan till exempel innebära byte av fönster eller totalrenovering av ett äldre hus. I administrationen ingår kundcenter som hanterar felanmälan, företagsledning, bovärdschefer, med mera.

Efter hyresaviseringen i december ser du din nya hyra på kopparstaden.se/mina-sidor.

För dig som har individuell mätning av vatten (IMD)

Prisjusteringen för kall- och varmvatten redovisas i början av 2023 under "Aktuellt just nu" på kopparstaden.se. På hyresavin som skickas ut i början av februari kommer förbrukning för januari med, utifrån det nya priset.

Frågor: Kontakta Bovärdschef

Uppdaterad: