Tillsammans med 2047 Science Center gör Kopparstaden skillnad


Kopparstaden har anställt åtta sommaraktivitetsledare som finns ute i bostadsområden fyra eftermiddagar per vecka och ordnar aktiviteter för barn och ungdomar under deras sommarlov.

Satsningen delfinansieras av ”Bästa sommaren” – ett projekt där föreningar och organisationer har kunnat söka statliga medel för att arrangera sommaraktiviteter.
Det kommer bland annat att pysslas, bakas, lekas och spelas innebandy med elitspelare från IBF Falun. I sommar kommer Kopparstaden även samarbeta med 2047 Science Center, som ansluter till dessa eftermiddagar, för att skapa ett meningsfullt och roligt sommarlov för barnen som bor i deras olika bostadsområden.

2047 Science Center, är en kunskapsarena inom naturvetenskap, teknik och matematik,
en resurs för skolans alla årskurser och fungerar som ett nav mellan skola, akademi och näringsliv. De arbetar för framtidens kompetensförsörjning och möter i sommar upp barn på utvalda platser i Kopparstadens bostadsområden Nedre Norslund, Herrhagen, Bojsenburg och Järnet.

- Den här satsningen och samarbetet känns både rolig och viktigt. Många familjer har inte möjlighet att hitta på något särskilt för barnen under sommarlovet, då hoppas vi den här aktiviteten tillsammans med övriga aktiviteter uppskattas av barnen och ungdomarna i våra områden. Säger Annika Stålberg, förvaltningschef Kopparstaden.

2047 Science Center kommer till våra områden

Under veckorna 26 och 27 kommer 2047 Science center åka ut med sin Makerbuss till bostadsområdena, Nedre Norslund, Järnet, Bojsenburg och Herrhagen. Här får barn och ungdomar under ledning av pedagoger möjlighet att få kunskap om, inspireras och testa naturvetenskap och teknik med utgångspunkt i hållbar utveckling. Deltagarna genomför olika aktiviteter där de utmanar varandra och löser kluriga uppgifter tillsammans med familj och vänner.

- Det känns fantastiskt roligt att få genomföra den här aktiviteten tillsammans med Kopparstaden i sommar. Det här samarbetet gör det möjligt för oss att genom vår uppsökande verksamhet nå ut till fler barn och ungdomar i Falun, även till dem som annars inte har möjlighet att komma till oss. Säger Alexandra Carlsson, verksamhetschef på 2047 Science Center.

Aktivitetsschema Makerbuss en

Vecka 26

Dagar

Tider

Bostadsområden

Platser

Måndag

14.00–17.00

Nedre Norslund

NeNo Court

Tisdag

14.00–17.00

Bojsenburg

K-stugan

Onsdag

14.00–17.00

Järnet

Iron Court

Torsdag

14.00–17.00

Herrhagen

Annagården


Vecka 27

Dagar

Tider

Bostadsområden

Platser

Måndag

15.00–19.00

Nedre Norslund

NeNo Court

Tisdag

15.00–19.00

Bojsenburg

K-stugan

Onsdag

15.00–19.00

Järnet

Iron Court

Torsdag

15.00–19.00

Herrhagen

Annagården


Kontakta oss för mer information

Marianne Moberg-Norell

Bosocial samordnare

023-458 18
marianne.moberg-norell@kopparstaden.se

Relaterade länkar

  • Läs mer om sommaraktiviteter i våra områden

Uppdaterad: