Samverkansprojektet ”Smartare Hem” vinner internationellt pris


Smartare Hem är en inredd visningslägenhet i Falun där enkel vardagsteknik för äldre privatpersoner exponeras. Smartare Hem vann i kategorin ”Housing Senior” som projektet Silver SMEs ger ut.

I visningslägenheten, som har tagits fram genom ett samarbete mellan Kopparstaden AB, Region Dalarna (Dalarnas Hjälpmedelscenter), Falu kommun och Högskolan Dalarna, visas bland annat en kamera utanför entrédörren och armband som automatiskt larmar om du skulle ramla. Tillsammans vill de bidra till förbättrad hälsa bland äldre i Dalarna, med extra hänsyn taget till trygghet och personskador i hemmet. Detta genom att den boende på egen hand ska kunna skapa ett tryggare och smartare boende med hjälp av intelligent vardagsteknik.

- Vi har haft många besökare bland våra målgrupper; äldre personer, anhöriga och anställda som arbetar med äldre, tex hemtjänstpersonal. Det finns en stor okunskap och rädsla för nya lösningar bland flera. Visningslägenheten har varit en stor hjälp att motverka denna rädsla, säger Kopparstadens förvaltningschef Annika Stålberg.


Silver SMEs är ett Interreg Europe-projekt med deltagare från sju europeiska länder, varav Region Dalarna är ensam deltagare från Sverige. Silver SMEs huvudsakliga syfte är att utarbeta regionala policies för att stödja små och medelstora företag som levererar/utvecklar tjänster och varor som bidrar till ökad livskvalitet för de äldre i vårt samhälle. Deltagande länder har bidragit med goda exempel på regionala initiativ som genomförs inom detta och Smartare Hem är ett sådant exempel, som lämnades in från Sverige. I ett första skede nominerade en jury 20 av 70 exempel att gå vidare med, för
att slutligen utse vinnare i åtta olika kategorier. Smartare Hem vann i kategorin ”Housing Senior”.


- Vi vann en nominering och därmed äran att lyftas fram som ett gott exempel som kan spridas på den europeiska arenan. Det öppnade också upp till att genomföra projektet Smartare Hem som tillväxtmotor, där vi nu har möjlighet att ta del av EU-medel från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden), säger Katarina Nordin Kajblad, verksamhetsutvecklare hos Region Dalarna.

Relaterade länkar

  • Läs mer om Smartare Hem i tidigare pressmeddelande

Uppdaterad: