Motorvärmare

Motorvärmaruttagen är temperaturstyrda och känner av yttertemperaturen. Tiden som motorvärmaren är på varierar därför beroende på hur kallt det är ute, från 30 minuter till 3 timmar före inprogrammerad avresetid. Nedan ges några ungefärliga tider som motorvärmaren är inställd på under några utvalda yttertemperaturer:

  • Vid cirka +8 grader är motorvärmaren på 30 minuter
  • Vid cirka 0 grader är motorvärmaren på en timme
  • Vid cirka -7 grader är motorvärmaren på två timmar
  • Vid cirka -14 grader är motorvärmaren på tre timmar

Vill du ha mer information om din motorvärmare?

Se vår film om hur du sköter din parkeringsplats och hanterar din motorvärmare.

Relaterade länkar

  • Kontakta kundcenter
  • Gör en felanmälan
  • Mer information om din parkeringsplats