Visst får du måla om

Tycker du att ytskikten i din lägenhet börjar kännas slitet? Prata då med oss så bokar vi in en underhållsbesikting och hjälper till med målningen. Vill du ändå måla om på egen bekostnad så är det helt okej, men prata alltid med oss innan du sätter igång.

Vi hjälper och vägleder dig så att målningen utförs på rätt sätt och du kan känna dig trygg med det.

Underarbetet är viktigt vid målning av väggar

 • Tvätta av den målade ytan med målartvätt.
 • Spackla igen eventuella skruv och plugghål.
 • Slipa spacklingen med fint slippapper.
 • Täck golvet och maskera socklar, dörr- och fönsterfoder så det inte kommer färg på dem.

Välj rätt färg

Ytor som element med tillhörande rör, fönster, dörrar och övriga snickerier får aldrig målas i annan färg än den specialfärg som krävs för de ytorna.

Det är viktigt att du väljer rätt färg för det underlag du ska måla. Själva målningen utförs med en roller. Mot tak ska målningen avslutas med en så kallad sparkant, som målas med pensel, cirka 7-10 millimeter ned från takvinkeln.

Förklaring sparkant - vägg mot tak

Sparkant kallas den yta längs väggen som är cirka en centimeter ner från taket

 • Måla först väggen i den färg du vill ha.
 • Sätt en tejpremsa utmed väggen (horisontellt) cirka en centimeter ner från taket.
 • Måla ytan mellan tejpen och taket med pensel i samma färg som taket.

Förklaring sparkant - vägg mot vägg

Om du ska måla en fondvägg (en vägg med annan kulör än resten av väggarna) ska en sparkant målas cirka en centimeter in på fondväggen. Sparkant kallas den yta som är längs ett hörn mot en annan vägg, cirka en centimeter in på fondväggen.

 • Måla först väggen i den färg du vill ha
 • Sätt en tejpremsa från golv till tak (vertikalt) cirka en centimeter in på fondväggen
 • Måla ytan mellan tejpen och hörnet med pensel i samma kulör som de dominerande väggarna.

Måla på tapetserad vägg

 • Avlägsna befintlig tapet helt.
 • Bredspackla väggen för att få ett jämt och slätt underlag.
 • Slipa spacklingen med fint slippapper.
 • Täck golvet och maskera socklar, dörr- och fönsterfoder så det inte kommer färg på dem.

Det är ett krav att det är fullgod täckning av den målade ytan om du målar om.

Vi avråder från målning av tak och snickerier eftersom det är svårt att utföra den typ av målning på ett fackmannamässigt sätt.

Relaterat

Boka en underhållsbesiktning

Önskar du få ommålat eller behöver golvet läggas om i din lägenhet?

Renovera i din lägenhet

Det är helt ok att på egen bekostnad måla och tapetsera om i sin lägenhet men prata gärna med oss innan du sätter igång.

Byte av köksluckor och bänkskivor

Intresserad av att byta köksluckor och bänkskivor?

Tapetsera om

Du kan på egen bekostnad tapetsera om i din lägenhet, men prata alltid med oss innan du sätter igång.

Relaterade länkar

 • Kontakta Kundcenter