Såhär tecknar du elavtal

För att få el till din bostad behöver du teckna både ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Elnätsavtal får du automatiskt med Falu Elnät, men du väljer själv leverantör för elhandelsavtalet.

Elnätsavtal

Elnätet i Falun ägs av kommunägda Falu Elnät AB och elnätsavtalet tecknas automatiskt när du tecknar ditt hyresavtal med oss.

Elhandelsavtal

Elhandelsavtalet tecknar du själv med den elleverantör som passar dig. Om du inte tecknar något elhandelsavtal själv blir Falu Energi & Vatten automatiskt din leverantör. Såväl elnätskostnader som elanvändning kommer då på samma räkning.

Till vissa av våra fastigheter är det Kopparstaden som levererar el och då har du inte möjlighet att välja elleverantör själv. Det framgår i ditt avtal om vi levererar el till din byggnad eller lägenhet.

Relaterat

Kopparstadens elpris

Till en del av våra fastigheter är det Kopparstaden som levererar egen el

Relaterade länkar

  • El - Falu Energi & Vatten