Kopparstadens elpris

Till en del av våra fastigheter är det Kopparstaden som levererar egen el och då har du inte möjlighet att välja elleverantör själv. Det framgår i ditt avtal om vi levererar el till din fastighet eller i annonsen för publicering om vi levererar till byggnaden där lägenheten du söker finns.

Prissättning

Priset förändras kvartalsvis och bygger på en prognos av inköpspriset av el för de kommande tre månaderna. Vi inkluderar samtliga avgifter i beräkningen av ditt totalpris (Inköpspris el, administrativt påslag, elcertifikatsavgift, energiskatt, moms). Inköpspriset av el är den enda prisfaktorn som är direkt rörlig och således den enda faktorn som påverkar det slutliga elpriset.

Fakturering

Fakturering sker i mitten på nästkommande månad. Exempelvis faktureras elförbrukningen för oktober i mitten på november. Kostnaden för din elförbrukning kommer på din hyresavi.

Har du frågor om Kopparstadens elpris kontakta Kundcenter. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Relaterat

Elförbrukning

För att få el till din bostad behöver du teckna både ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal.

Relaterade länkar

  • Kontakta Kundcenter