Vill du byta lägenhet?

Har du ett förstahandskontrakt med Kopparstaden kan du byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt.

När du hittat någon du vill byta med och ni är översens, fyller du i en blankett Pdf, 133.3 kB. som du sedan lämnar in till vår Bobutik i Falun.

Förutsättningen för ett lägenhetsbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan och att båda parter avser att permanent bosätta sig i den lägenhet man byter till. Om oriktiga uppgifter lämnas vid ansökan kan bostaden sägas upp enligt hyreslagen §42. Om du är hyresgäst hos Kopparstaden ska du ha bott i din lägenhet i minst tolv månader för att få ansöka om byte.

Giltiga skäl till att byta lägenhet

 • Din familj har blivit större eller mindre och behöver mer eller mindre utrymme.
 • Din ekonomi har förändrats.
 • Du eller någon annan i familjen har fått fast arbete på annan ort.
 • Du ska studera på annan ort.

Ansökningsblanketten måste vara undertecknad av båda parter och komplett när den lämnas in. Den som byter till ett dyrare boende hos Kopparstaden, eller blir ny hyresgäst, ska lämna sina inkomstuppgifter och uppfylla kraven enligt våra uthyrningsregler. Blanketten med bilagor ska lämnas in minst tre månader före det månadsskifte då bytet planeras äga rum.

När ansökan är inlämnad

 • Vi meddelar inom två veckor om ansökan kan godkännas.
 • Besiktning bokas för den eller de som har kontrakt hos Kopparstaden.
 • Besiktning genomförs. Vid eventuell skada i lägenheten stoppas bytet.
 • Vid godkänd besiktning kallas ni till kontraktsskrivning i Bobutiken.
 • Inget byte får ske innan föregående punkt har utförts.

Du kan läsa mer om byte på Hyresgästföreningens hemsida i Jordabalken 12 kap §35 .

Fordonsplats följer inte automatiskt med vid byten av lägenhetskontrakt, men du kan ansöka om att byta fordonsplats.

De köpoäng du har i vår bostadskö nollställs när du byter lägenhet och du måste själv aktivera dig igen för att börja samla nya.

Obs! Du kan inte ansöka om byte till villa eller bostadsrätt.

Relaterat

Bostadskö

För att söka lägenhet eller andra lediga objekt hos oss, börjar du med att registrera dig i vår bostadskö.

Relaterade länkar

 • Mina sidor
 • Hyreslagen om byte av lägenhet
 • Ladda ner blankett för byte av lägenhet