Vi satsar över en halv miljard kronor i Bojsenburg


Våra lägenheter i Bojsenburg byggdes i mitten av 70-talet, vilket nästan är 50 år sedan idag. Därför är det hög tid för oss att börja genomföra det som kallas för den ”stora renoveringen” av byggnaderna och installationerna på fastigheten.

Som fastighetsägare har vi skyldighet att underhålla våra hus och lägenheter för att säkra att de har god standard under många år framåt. Renoveringen av husen i Bojsenburg blir den största någonsin för oss eftersom det innefattar renovering eller byte av avloppsstammar, kök och badrum, ventilation och el samt brandsäkerhet. Planen är att renovera totalt 603 lägenheter under en tioårsperiod och detta för en kostnad på mer än en halv miljard kronor.

Som steg ett i den stora renoveringen fokuserar vi på 28 lägenheter (Seminariegatan 57 och 59) för att lära oss vilka utmaningar och behov som finns och sedan utvärdera åtgärderna. Efter steg ett är planen att öka takten för att om något år renovera cirka 90 lägenheter per år i området. 

Vi räknar med att satsa cirka 1 miljon kronor per lägenhet. Varje hyresgäst står för
kostnader som höjer det såkallade bruksvärdet i den enskilda lägenheten, det vill säga nytt kök och badrum och i vissa lägenheter även balkong, vilket leder till en hyreshöjning för merparterna mellan 1 000 – 1 600 kronor per månad. Eftersom höjningen kan vara en utmanande hyreshöjning för våra hyresgäster så erbjuds hyresgästen att fortsätta bo kvar i den evakueringslägenhet man bott i under renoveringen. Om hyresgästen vill flytta tillbaka till sin nyrenoverade lägenhet så ökas hyran successivt med 350 kronors höjning var sjätte månad, tills man är uppe i den nya hyran.

Relaterade länkar

  • Läs mer om renoveringen på Seminariegatan 57 och 59

Uppdaterad: