Se filmen om vårt hållbarhetsarbete


Vi bryr oss om framtida generationer och jordens resurser. Därför finns ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med i allt vi gör.

I all vår verksamhet är det självklart att arbeta med ett hållbarhetsperspektiv. Under 2019 antog styrelsen vår hållbarhetspolicy där syfte och mål kopplat till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet tydliggörs. Syftet med policyn är att påvisa det självklara med att vi ständigt arbetar målmedvetet för att säkra ett långsiktigt hållbart samhälle idag och för kommande generationer. Policyn ger ägare, hyresgäster, leverantörer och medarbetare vägledning i vilka ambitioner vi har gällande hållbarhet. Hållbarhetsarbetet bedrivs i linje med Falu kommuns styrande dokument.

Vår målbild är att vi ska vara kända i Dalarna och Sverige för vårt tydliga och långsiktiga hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten.

Relaterade länkar

  • Läs mer om Kopparstadens hållbarhetsarbete

Uppdaterad: