Cykellekplatsen tillbaka, den här gången i Pilparken


Efter fjolårets succé är Centrala Stadsrum och Kopparstaden glada att kunna delge att cykellekplatsen åter kommer att sättas upp för att sprida rörelseglädje till Falubor och besökare samt befästa Falun som en cykelstad. Den här gången blir cykellekplatsen stationerad i Pilparken, Myntgatan 18 i Falun, mitt emot den nya å-bryggan.

Konceptet blir lika som förra året, d v s cykellekplatsen är öppen för alla och man kommer kunna låna små springcyklar och hjälmar som hör till lekplatsen.

Det känns otroligt roligt att vi kan få montera upp cykellekplatsen igen och Centrala Stadsrum med Lasse Westin i spetsen har gjort ett stort arbete för att se till att det blir verklighet, säger Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.

I dagsläget är det oklart hur länge cykellekplatsen kommer att få vara kvar i Pilparken, men i första skedet blir det över sommaren och en bit in på hösten.

Vår förhoppning är att Falu kommun vill ta emot cykellekplatsen som en permanent gåva från Kopparstaden och Centrala Stadsrum som främjar rörelse och lek för barn och är en träffpunkt för vuxna. Detta har varit tanken hela tiden med lekplatsen och vi fortsätter arbeta för att det ska bli så, säger Lasse Westin, ansvarig för Centrala Stadsrum.

Invigningen av parken görs av kommunalråd Anders Lindh och äger rum på tisdag den 11 juli, kl. 12:00. Kopparstaden och Centrala Stadsrum hälsar alla barn varmt välkomna till cykellekplatsen och hoppas parken ska bidra till många glada stunder.

Kontaka oss för mer information

Uppdaterad: