Fyra studenter tog emot Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium


Fyra studenter vid Högskolan Dalarna har tilldelats ett stipendium på 20 000 kr var. Stipendiet som delades ut för första gången förra året delas i år ut gemensamt av fjorton företag verksamma i Borlänge och Falun.

De fyra stipendiaterna tog på torsdagskvällen emot stipendiet i samband med Borlänge Företagsfest.

Premiera och uppmuntra
Med Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium vill företagen varje år premiera och uppmuntra fyra studenter vid Högskolan Dalarna. Studenter som utifrån studieresultat och sitt sociala engagemang är bra förebilder för andra studenter och goda representanter för Högskolan Dalarna.

– De som studerar vid Högskolan Dalarna är viktiga för Borlänges, Faluns och hela regionens näringsliv, säger Jörgen Olsson, Vd vid AB Stora Tunabyggen.

– Gemensamt för företagen är att alla vill vara med och ta ansvar för en stark akademi i en stark region. Intentionen är att det här initiativet långsiktigt ska bidra till att öka Borlänge och Faluns attraktivitet som studentstäder. En attraktiv högskola är viktig för företagen och för regionens utveckling.

De företag som idag står bakom stipendiet är AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen, Advokatfirman Glimstedt, Fastighets AB Hushagen, Fiskarhedenvillan AB, HSB Dalarna, Kopparstaden AB, Lindgrens fastigheter AB, Mockfjärds, Prefament, Romme Alpin, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Swedbank och Triatech.
Stipendiet delas ut i samarbete med Dalarnas studentkår.

Kontaktperson
Pernilla Bergkvist, marknadschef, AB Stora Tunabyggen, tfn 0243-733 34.

Motiveringar
Följande motiveringarna för årets stipendiater:

Sarah Saunders
Sarah Saunders studerar personal- och arbetslivsprogrammet och har på fritiden ett stort engagemang för att stötta andra kvinnor och tjejer. Genom ideellt arbete som jourkvinna för kvinnojouren och genom att, tillsammans med andra, starta upp tjejjouren Dalia är Sarah ett stöd för utsatta kvinnor och för unga tjejer. Frågor som rör kvinnors utsatthet är aktuellare än någonsin och har idag stort fokus i samhällsdebatten. Sarahs engagemang gör skillnad i enskilda kvinnors och tjejers liv och bidrar till ett bättre och mer jämställt samhälle. Detta gör Sarah till en förebild och ett föredöme och hon tilldelas därför Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium.

Anouk Jolin
Anouk Jolin studerar svenska som andra språk, har en ämneslärarexamen och också en magisterexamen från Université de Montréal. Hon är sedan många år engagerad i den ideella organisationen Amningshjälpen där hon är ett stöd för gravida och deras partners samt för nyblivna föräldrar och deras barn. Genom sitt förebyggande arbete vill Anouk bidra till ett stärkt föräldraskap, ge barn en optimal start i livet på lika villkor och, i ett längre perspektiv, bidra till en förbättrad folkhälsa. Anouk är med sina mycket goda studieresultat en förebild för andra studenter och bidrar, med sitt engagemang, till att lägga en bra grund för många barn och familjer. Hon tilldelas därför Borlänge- aluföretagens högskolestipendium.

Kasper Lindqvist
Kasper Lindqvist studerar vid ekonomprogrammet och är vid sidan av studierna hockeyspelare i Borlänge Hockeys A-lag i division ett. Genom sitt engagemang i föreningens fadderverksamhet deltar han i de yngre barnens träningar med en vilja att bidra till att barnen blir bättre hockeyspelare och bättre medmänniskor. Sommartid deltar han även i föreningsaktiviteter i Borlänges bostadsområden för att engagera barn och ungdomar. Förmågan att kombinera heltidsstudier med mycket goda studieresultat, idrott på hög nivå och ett engagemang för barn och unga är imponerande och visar på hög kapacitet. Det gör Kasper till en förebild och han tilldelas därför Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium.

Jozef Berglez
Jozef Berglez studerar tränarprogrammet – för hälsa och idrott – och är engagerad inom sportkarate både som utövare och tränare. Som tränare har Jozef ett starkt engagemang både för bredd och elit. Hans mål är att hans adepter ska ha lärt sig något varje gång de går från träningen och då är medaljer eller prestation inte det viktiga. Han har även startat en tävlingsgrupp som blivit framgångsrik. Jozef har ett bestämt mål att efter studierna öppna och driva en egen karateklubb på heltid med ett tydligt koncept att alla ska vara välkomna, oavsett bakgrund eller förmåga. Jozefs studier, hans engagemang och hans målmedvetenhet tyder på en stark drivkraft. Han är en förebild och tilldelas därför Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium.

Uppdaterad: