Kopparstaden och Dalakuben i samarbete för hållbarhet och integration


2015 startades projektet Smart Fart upp av Kopparstaden med syfte att ta tillvara på övergivna cyklar och samtidigt skapa arbete för de som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nu går verksamheten vidare i ett samarbete med Dalakuben.

Hösten 2018 tog Röda korset över driften efter att Ta till vara inte hade fortsatt möjlighet till samarbete med Kopparstaden. Kopparstadens marknadschef Anna Timander är glad över att sluta samarbetsavtal med Dalakuben. Nu kan Smart Fart-projektet leva vidare:

– Återbruket, integrationen och våra studenter är viktigt för Falun och här gör vi tillsammans en fin insats. Vi har en stor mängd övergivna cyklar som kan återbrukas och är samtidigt angelägna att bidra till integrationen. Det är också fantastiskt att kunna förse Faluns studenter med cyklar under sin studietid, säger Anna.

Vartan, Joakim, Urban Lindblom och Anna Timander i verkstaden på Slaggatan 20. Foto: Henrik Spång

Dalakuben är en ekonomisk förening, med säte i Falun, som ska fungera som en plattform för olika projekt där målet är ökad social hållbarhet. Dalakuben samverkar med Röda Korset lokalt och jobbar med frågor som rör medmänsklighet, hållbarhets-, kultur- och beredskapsfrågor.

– För några år sen kom vi i kontakt med Kopparstaden genom olika kulturaktiviteter i deras bostadsområden. Hyresgäster fick vara med och tycka till, påverka och göra! Att nå framgång med hållbarhetsfrågor handlar för vår del om göra verkstad av bra idéer, prova sig fram, utvärdera under vägen liksom att hitta samverkansformer med olika parter och organisationer. Med Smart Fart vill vi framförallt skapa ett hållbart socialt företag i Falun, säger Dalakubens ordförande Urban Lindblom.

Smart Fart är en cykelverkstad och butik som ligger på Slaggatan 20. Öppettider måndag och torsdag kl 12-16. Verkstaden tar hand om cyklar som återvinns och blir brukbara.

Uppdaterad: