1 april börjar vi sopa upp gruset


Längtar du till våren, grusfria gator och gångbanor? Än dröjer det ett par veckor innan vi kommer igång och sopar i våra bostadsområden.

När snö och is smälter och våren börjar ta över gör sig Kopparstadens "grabbarna grus", bovärdar från våra områden, redo att sopa upp efter vinterns halkbekämpning.

1 april sätter de igång, om bara vädret tillåter. Grusupptagningen sker i två steg. Först sopar vi upp det grova gruset i alla våra områden. Det arbetet pågår i ungefär 2,5 veckor. Därefter sopar vi upp det finare gruset och det som vi inte kommit åt vid första sopningen. När vi finsopar är vi mer noga med att det ska bli fint.

Målet är att all sopning ska vara klar till 1 maj.

Uppdaterad: