Brand i lägenhet på Brigaden (uppdaterad)


På fredagskvällen 22 september utbröt en brand i en av Kopparstadens lägenheter på Stenbocks väg 10 E. Enligt uppgifter har inga hyresgäster blivit skadade.

Boende blev evakuerade under kvällen med hjälp av personal från Kopparstaden, Falu kommun och räddningstjänsten, däribland boende på ett serviceboende. 11 av 27 hyresgäster valde sedan att bo kvar i sina lägenheter på natten.

Minst en lägenhet blev totalförstörd av branden och övriga lägenheter har mer eller mindre skadats av röklukt. I huset pågår röksanering och det arbetet beräknas fortsätta även under nästa vecka.

Vår information här kan komma att uppdateras efterhand.

Uppdaterad: