Brand på vinden i ett av våra hus i Främby


På lördagskvällen 19 augusti startade en brand på vinden på Källtorpsvägen 7. De boende evakuerades och inga personer kom till fysisk skada, men branden har orsakat materiella skador på fastigheten och på hyresgästers lösöre i vindens förrådsutrymmen.

Branden började i ett förråd och upptäcktes av boende i huset. Grannarna i det drabbade huset Källtorpsvägen 7 d-g informerade och hjälpte varandra genom dörrknackning. Lägenheterna är inte påverkade av branden utöver röklukt, som behöver saneras från hela fastigheten.

Orsaken till uppkomsten är oklar och teknisk undersökning kommer att ske. Polisen har gjort bedömningen att branden inte är anlagd.

- Lyckligtvis har inga boende kommit till fysisk skada och samtliga lägenheter har också klarat sig, men vi beklagar förlusten av egendom som våra hyresgäster har drabbats av i branden. Det är förfärligt tråkigt, säger Annika Stålberg förvaltningschef på Kopparstaden.

Vi vill passa på att påminna om att se över era brandvarnare hemma nu inför hösten när vi tänder flera ljus. Se även till att du har en hemförsäkring som täcker skador på ditt lösöre om något händer.

Uppdaterad: