Kopparstaden är en av vinnarna av ”Bästa klimatinitiativen 2022”


Kopparstaden vinner för tredje året i rad utmärkelsen bästa klimatinitiativ i kategorin ”Effekttoppar och förnybar energi”. Detta genom en bärande idé om att nyttja returledning från fjärrvärme i byggprojekt.

Det bidrar till effektivare kraftvärmeproduktion och är även möjligt att skala upp och implementera brett inom Sverige. Projektet har tydligt, genom mätning, kunnat visa på stor energibesparing vilket är en viktig förutsättning för att nå Klimatinitiativets mål om 30% lägre energianvändning.

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 192 medlemsföretag som tillsammans har mer än 800 000 lägenheter.

Här är vinnarna av 2022 års bästa klimatiniativ.

Uppdaterad: