Ombyggnation Centrumvägen 6B

Badrum

 • Plastmatta på golvet och kakel på väggarna.
 • Badrumsskåp med belysning och eluttag.
 • Tork/handduksställning.
 • Ny golvbrunn installeras.
 • Nya toalettstolar och tvättställ.
 • Nya blandare.

Kök

 • Helt nya kök.

Lägenheter, övrigt

 • Ny säkerhetsklassad lägenhetsdörr.
 • Nya ytskikt.
 • Balkonger renoveras
 • Nya uteplatser till lägenheter på bottenplan.

Individuell mätning och debitering av vatten

 • Varje lägenhet förses med mätare för individuell mätning av kall- och varmvatten.

Dåvarande garage

 • Nya lägenhetsförråd.
 • Fläktrum.

Källare under dåvarande garage

 • Förråd, mm ytskiktsrenoveras.

Huset i övrigt

 • All el i hela huset byts ut till jordat nät med utökning av antalet eluttag som krävs enligt gällande normer.
 • Alla vatten- och avloppsledningar byts ut i hela huset.
 • Värmesystemet (värmerör och radiatorer) byts ut helt.
 • Loftgången renoveras med nya räckesfronter.
 • Fasaden tilläggsisoleras och förses med ny kulör.
 • Nytt ventilationssystem med till- och frånluft med värmeåtervinning.
 • Ny dränering runt hela huset.
 • Nya parkeringsplatser med motorvärmare.

Tidsplan

Beräknad start vinter/vår 2020. Alla arbeten bedöms vara färdigställda senast februari 2021, utom vissa utvändiga arbeten som utförs vår/sommar 2021. Tidplanen är preliminär.

Rickard
Ombyggnadssamordnare
023-858 75
Mats
Projektledare
023-458 87
Tero
Bovärd
023-458 00
FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar