Ombyggnation Bjursåsvägen 14-18

Badrum

 • Avlopps- och vattenstammarna byts ut.
 • Ny layout på badrummen. Det nya badrummet får även en bredare dörr.
 • Plastmatta på golvet och kakel på väggarna.
 • Inget badrum kommer att få badkar p.g.a. tillgänglighetskrav från myndigheterna.
 • Äldre och trasiga toalettstolar och tvättställ byts.
 • Gamla och defekta blandare byts.
 • Badrumsskåp med belysning och eluttag.
 • Ny golvbrunn installeras.
 • Fönster i badrum på gavlarna byts till nytt aluminiumfönster (ogenomsiktligt glas). Mindre fönster monteras.
 • Nytt akustikundertak monteras.

Kök

 • Avloppsstammen i köken infodras/byts.
 • Befintligt kakel rivs och nytt monteras.
 • 1 rok får helt nya köksinredningar.
 • Övriga lägenheter byggs köksinredningen delvis om och ny kyl/frys monteras.
 • Gamla spisar byts till nya med glashäll.
 • Ny spiskåpa installeras.

Lägenheter, övrigt

 • Befintlig lägenhetsdörr byts mot ny säkerhetsdörr.
 • I samtliga lägenheter byggs elnätet om till jordat nät med utökning av antalet eluttag som krävs enligt gällande normer.
 • Nytt FTX ventilationssystem installeras.

Trapphus

 • Ljudabsorbenter i taket monteras.
 • Postbox med nyckelöppning placeras utanför entrédörr.
 • Tidningsvagga monteras utanför resp. lgh dörr.
 • Trappa till fläktrum monteras på översta planet.

Källare

 • Ny elinstallation med ny belysning.
 • All synligt avlopp i källaren byts inkl. golvbrunnar.
 • Avloppet i bjälklaget kommer att bytas.
 • Matkällarförråden av träväggar tas bort och nya större förråd byggs.
 • Undercentralerna blir större.
 • Huvudcentralerna för el kommer att byggas om/flyttas.
 • Källarna kommer delvis att målas om.

Tvättstuga

 • Tvättstugan kommer delvis att byggas om.
 • En del av mangel/strykrummet avgränsas för elcentralen.
 • Dörrar byts.
 • Ny el installeras.
 • Delvis ny layout i tvättstugan.
 • Torktumlaren byts till värmepumpstumlare.

Vinden

 • På vinden kommer nya fläktrum att byggas. Yttertaket kommer att höjas för fläktrumsdelen.

Utvändigt

 • Utvändigt kommer det att grävas runt husen för nytt dagvatten och ny fuktisolering på källarytterväggarna.
 • Vattenledningarna mellan husen skall grävas upp och bytas.
 • Elledningar mellan husen och till motorvärmare byts.

Individuell mätning och debitering av vatten

 • Varje lägenhet skall förses med mätare för individuell mätning av varmvatten.

 

Tidsplan

Arbetena startar i källare och på vindar under april och fortsätter med lägenheter i början av augusti.
Projektet beräknas klart mars 2019.

Kontaktpersoner

Rickard
Ombyggnadssamordnare
023-858 75
Mats
Projektledare
023-458 45
Robin
Bovärd
023-458 00
FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar