Ombyggnation Kopparvägen 39 & 45

Badrum

 • Avlopps- och vattenstammarna byts ut.
 • Ny layout på de stora badrummen. Det nya badrummet får en ingång från hallen och en bredare dörr monteras. Öppningen från badrum till kök sätts igen.
 • Våtrumsmatta på golv och kakel/väv på vägg.
 • 2 olika kombinationer kommer att finnas för er att välja på av golv och väggmattor för våtrummen.
 • Äldre och trasiga toalettstolar och tvättställ byts.
 • Gamla och defekta blandare byts.
 • Badrumsskåp med belysning och eluttag.
 • Tork/handduksställning.
 • Ny golvbrunn installeras.
 • Förberedelse för tvättmaskin och torktumlare i de badrum som är stora nog för detta (tillgänglighetsregler).
 • Fönster i badrum byts till nytt aluminiumfönster (ogenomsiktligt glas).
 • Nytt akustikundertak monteras.

Kök

 • Avloppsstammen i köken infodras.
 • Fog i stänkskydd av kakel kompletteras efter behov.
 • Vägg vid igensatt dörr ommålas som fondvägg lika resterande del av samma vägg.
 • Vissa lägenheter kommer att få nya kök.
 • Ny spiskåpa med Alliancefläkt installeras.

Lägenheter, övrigt

 • Befintlig lägenhetsdörr byts mot ny säkerhetsdörr.
 • I samtliga lägenheter byggs elnätet om till jordat nät med utökning av antalet eluttag som krävs enligt gällande normer.
 • I lägenheter i souterrängplan kommer värmestammarna som ligger i golv att bytas och nya monteras i takvinkeln i resp. rum.

Trapphus

 • Ljudabsorbenter i taket monteras.
 • Porttelefoni med tag installeras.
 • Postboxar installeras.
 • Tidningsvagga monteras utanför resp. lgh dörr.
 • Byte till nya fasta fönster och ny balkongdörr i trapphuset.

Källare

 • Ny elinstallation med ny belysning.
 • All synligt avlopp i källaren byts.
 • Avloppet i bjälklaget i bl. a skyddsrummet kommer att infodras.
 • Tvättstugan renoveras.

Vinden

 • På vinden kommer befintliga frånluftsfläktar att bytas. Det kommer att ske byggverksamhet i samband med detta.

Tidplan 

Under förutsättning att alla hyresgäster godkänner åtgärderna och att övriga myndigheter godkänner våra åtgärder, beräknas arbetena kunna starta augusti/september 2019.

Underhållsarbete av ett badrum uppskattas till c:a 7 veckor (om det inte är vattenskadat och måste avfuktas). Varje lägenhet berörs av arbeten längre än c:a 7 veckor p.g.a. byte av elinstallationer som inte utförs samtidigt som badrummen.

Övrigt

 • Låscylindern i dörrarna byts till en byggcylinder under badrumsarbetena.

Individuell mätning och debitering av vatten

 • Varje lägenhet skall förses med mätare för individuell mätning av varmvatten.

Tidsplan

Projektet beräknas klart sommaren 2020.

Kontaktpersoner

Rickard
Ombyggnadssamordnare
023-858 75
Mats
Projektledare, tekniska byggdetaljfrågor
023-458 45
Mathias
Bovärd
023-458 00
Hans
Bovärd
023-458 00
FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar