Vi renoverar

Renovering steg för steg

stambyteRityta 6 Vid en stamrenovering byts vatten- och avloppsledningar i hela fastigheten ut. Dessutom uppgraderas all el till dagens standard,
vilket innebär en ännu säkrare anläggning.
stambyteRityta 7 Sedan tittar vi på helheten i fastigheten.
Går det att minska energibehovet på något sätt?
Finns det några speciella behov för hyresgästerna?
Behöver allmänna utrymmen renoveras?
Om man upptäcker fler behov så kan renoveringen utökas.
stambyteRityta 8 Därefter görs en kostnadskalkyl. Vi tittar på om det är ekonomiskt försvarbart att utföra alla åtgärder och om hyrorna blir rimliga
i förhållande till var fastigheten ligger, geografiskt sett.


Storsatsning på renovering av bostäder i Svärdsjö

Kopparstaden planerar att renovera 100 bostäder i Svärdsjö inom de närmaste åren. Förutom nya ledningar, får lägenheterna nyrenoverade fräscha badrum och så görs klimatsmarta åtgärder i många av bostäderna.

Kopparstaden har 255 hyresrätter i Svärdsjö, De flesta byggdes på 60- och 70-talet och många är i behov av stamrenovering. Fram till idag har ett 80-tal lägenheter renoverats, men ytterligare 100 bostäder ska rustas upp de närmaste åren på grund av åldersskäl.

Vid en stamrenovering byter vi vatten- och avloppsledningar i hela fastigheten och uppgraderar all el till dagens standard, vilket innebär en säkrare anläggning. Upptäcker vi andra brister så kan renoveringen utökas.

Ett exempel är Brosvedsvägen 2 i Svärdsjö som nyligen renoverats. Detta hus som har 12 lägenheter var från början tänkt att bara stamrenoveras, men allt eftersom projekteringen fortlöpte utökades behovet. Förutom stamrenovering och el så tillkom nya kök, nya balkonger, nya ytskikt i de flesta rum, nytt värmesystem, ny gemensam central frånluftsfläkt på vinden och en bättre energiåtervinning. Här återvinns nu värmen ur frånluften från alla lägenheter tillsammans. Man kan säga att överskottsvärmen från sommaren lagras i berget till vintern, då vi tar upp den. Vi uppskattar att lösningen kan ge en energibesparing på upp till 20 procent.

Renoveringstiden varierar mellan tre till sex månader och kostar ca 600 000 per lägenhet, allt beroende på hur stor renovering som görs.

 

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar