VRimg File Description

=Attributes=
Version: 1.3
Compressed: true
Resolution { width: 4000 height: 2250 pixelAspectRatio: 1 }
Render Region { renderRegion: false xmin: 0 ymin: 0 width: 4000 height: 2250 }
Regions Info { regWidth: 48 regHeight: 48 whatsXY: MaxSize }
Camera Info { transform: matrix projection: perspective aperture: 36 fov: 48.4402 targetDistance: 11221.3 nearRange: 0 nearClip: 0 farClip: 1e+030 focalLength: 40 fNumber: 8 }
Scene { renderTime: 5228016 name: "438_3DNord_Teatern_2.max" }

=Channels=
Alpha (float3)
D1 (float3)
D2 (float3)
D3 (float3)
D4 (float3)
D5 (float3)
E1 (float3)
E2 (float3)
E3 (float3)
M1 (float3)
M2 (float3)
M3 (float3)
M4 (float3)
M5 (float3)
O1 (float3)
O2 (float3)
O3 (float3)
O4 (float3)
O5 (float3)
O6 (float3)
RGB color (float3)
VRayDiffuseFilter (float3)
VRayMtlID (int)
VRayMtlID_AA (float3)
VRayObjectID (int)
VRayRenderID (int)
VRayWireColor (float3)
V_GI (float3)
V_Lighting (float3)
V_MatteShadow (float3)
V_Reflection (float3)
V_Refraction (float3)
V_Specular (float3)
Z_Depth (float)

Tidsplan och uthyrning

Inflyttning till Teatern är planerad till februari 2020.

Förmedling av de sista lägenheterna pågår för fullt. Än kan någon lägenhet finnas tillgänglig! Gå in på Mina sidor för att se lediga objekt.

Tips! Besök Boväljaren för att få en överblick över kvarteret, se hur solen ligger på balkongen/uteplatsen eller se hur lägenheterna kan komma att se ut.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar